За инициативата

Състезания за разработване на прототипи на софтуерни продукти!

Какво?

Серия от състезания по програмиране предимно за ученици в минимум 6 и максимум 10 български града, като целта е разработване на прототипи на софтуерни продукти.

Защо?

За стимулиране на интереса към ИТ, за работа с нови технологии, за развиване на дигитални и технически умения, за подобрена работа в екип, презентационни умения, предприемчивост и повече увереност.

На каква тема?

Темите на състезанията ще дават обща насока и голяма свобода за избор на технологии. Фокусът е върху приложения за забавление, образование и решаване на проблеми, вкл. и на местно ниво.

Къде и за колко време?

Състезанията се провеждат в зали на училища, университети, хотели, общини и др. Времетраенето е един уикенд – начало в петък и финал в неделя.

Подкрепа от ментори

Партньорите и спонсорите на състезанията осигуряват ментори за участниците. Менторите имат добри технически умения и консултират при разработка на прототипите.

Финални презентации

На финала на състезанията екипите представят своите прототипи и те се оценяват от жури, съставено от менторите и представители на спонсори и партньори.

Стимули и награди

Всички участници получават тениски и други малки предметни стимули. Осигурен е кетъринг и напитки за всички. Победителите получават парични награди.

Предимства за спонсори и партньори

Стойността за спонсорите е достъп до талант, популяризиране на технологии, разпознаваемост на бранда, PR ефект, развиване на ИТ общност и среда.

Виж къде ще има Code4.Tech събития

Разбери повече за организаторите