Локации

Враца – 15 – 17 април 2016,
Русе – 27 – 29 май 2016,
Хасково – 23 – 24 юни 2016,
Велико Търново – 22 – 23 октомври 2016,
Шумен – 29 – 30 октомври 2016,
Варна – зима 2016,
Бургас – 2017
… и други локации, които предстои да бъдат уточнени.